Kinezyterapia

Podstawą tej dziedziny są ćwiczenia ruchowe. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

Gimnastyka indywidualna z terapeutą 45 zł
Gimnastyka zbiorowa 15 zł
Gimnastyka na przyrządach 20 zł
Masaże manualne
Masaże mechaniczne
Inhalacje
Fizykoterapia
Balneoterapia
Kinesiotaping