Profile Leczenia

Dom Zdrowia Lila jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej prowadzącym działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną obejmującą:

 • choroby metaboliczne z nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą typu II, z zaburzeniami cholesterolu, wątroby i przewodu pokarmowego,
 • medycynę przeciwstarzeniową
 • choroby narządu ruchu – ortopedia regeneracyjna
 • choroby neurologiczne – neurologia regeneracyjna
 • depresje, nerwice, zespół wypalania zawodowego, uzależnienia
 • kobiety po mastektomii
 • choroby reumatologiczne np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, GPP i inne
 • choroby układu krążenia np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa serca, choroby układu żylnego i inne
 • choroby dróg oddechowych np. stany po zapaleniu płuc i oskrzeli, nieżyty dróg oddechowych

Nasi Lekarze

 • lek. med. Ireneusz Lelwic – Naczelny lekarz NZOZ Dom Zdrowia Lila specjalista chorób wewnętrznych oraz balneologii i medycyny fizykalnej.
  • Choroby metaboliczne to grupa chorób spowodowanych wadliwym przebiegiem reakcji metabolicznych w organizmie. Mogą mieć różną etiologię – od mutacji w materiale genetycznym po złą dietę. Choroby metaboliczne dotykają wielu układów w naszym organizmie, część z nich powoduje jedynie żywieniowe ograniczenia, inne znacznie ograniczają naszą sprawność psychofizyczną.
  • Medycyna przeciwstarzeniowa to medycyna prewencyjna zapobiegająca procesowi starzenia się, pomaga zachować dobry, zdrowy wygląd, żywotność, pamięć i dobrą jakość życia mimo upływu lat.
 • lek. med. Waldemar Sójka – lekarz uzdrowiskowy specjalista balneoklimatologii I medycyny fizykalnej oraz chirurgii ogólnej.
 • lek. med. Zbigniew Leżuch, specjalista ortopedii i traumatologii
  • Ortopedia regeneracyjna to leczenie zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowo-zniekształcających układ mięśniowo-szkieletowy osoczem bogatopłytkowym PRP.
  • Obecnie najczęściej stosowaną metodą w ortopedii regeneracyjnej są zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego. Metoda ta wykorzystuje najbogatsze naturalne źródło czynników wzrostu – płytki krwi.
 • dr nauk med. Jan Wilk – specjalista psychiatra.
  • Terapia depresji i nerwic oraz zespołu wypalania zawodowego oraz uzależnień.
  • Zaburzenia w zdrowiu psychicznym jako pochodna kosztów naszego funkcjonowania społecznego wymagają często nie tylko farmakoterapii ale też psychoterapii w wyspecjalizowanym ośrodku.
TURNUS REHABILITACYJNY
Z DOFINANSOWANIEM PFRON
TURNUS METABOLICZNY

DIETETYK – Tomasz Lelwic

Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków od 2015 roku

WYKSZTAŁCENIE

Obecnie Doktorant, Wydział Lekarski, Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

2014 Magister Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2012 Świadectwo studiów podyplomowych, Zarządzanie i Organizacja Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2010 Inżynier Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka, Politechnika Łódzka

KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE

 • Certyfikat – Nowoczesne zarządzanie procesem i personelem produkcyjnym, Advanced Manufacturing Consulting and Training, Warszawa
 • Certyfikat – Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000, BSI Management Systems Polska, Warszawa
 • Certyfikat – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, BSI Management Systems Polska, Warszawa
 • Certyfikat – FSSC 22000 – Food Safety System Certification Scheme, DNV Business Assurance, Aleksandrów Kujawski
 • Certyfikat – Immunodiagnostyka Nietolerancji Pokarmowej, Cambridge Diagnostics Polska, Warszawa
 • Konferencja naukowa – Trends in Dietetics 2015, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź
 • Certyfikat – Statystyka dla nie statystyków, Statsoft Polska, Kraków
 • Konferencja naukowa – Dietoterapia w chorobach cywilizacyjnych, Food Forum, Warszawa
 • Konferencja naukowa – I Ogólnopolski Kongres Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej – Dietetyka i Medycyna czyli interdyscyplinarny klucz do zdrowia, GRMED, Gdynia
 • Konferencja naukowa – Kongres Body Challenge Sport and Nutrition, Food Forum, Warszawa
 • Certyfikat – Dietetyka i Suplementacja level 1, Mauricz, Gdynia
 • Konferencja naukowa – Od jelit do mitochondriów – nowatorskie podejście do leczenia chorób przewlekłych, Mito-Pharma, Poznań
 • Konferencja naukowa – Standardy w Pediatrii VIII, Symposion, Bydgoszcz
 • Konferencja naukowa – II Narodowy Kongres – Nowatorskie Metody Leczenia Nadwagi i Otyłości, Food Forum, Warszawa
 • Konferencja naukowa – Trends in Dietetics 2016, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź
 • Konferencja warsztatowa – Hiperinsulinemia i insulinooporność w praktyce dietetyka, Food Forum, Poznań
 • Konferencja warsztatowa – Praktyczne zastosowanie diet ketogennych, Food Forum, Poznań
 • Konferencja warsztatowa – Praktyczny przegląd alternatywnych schematów żywieniowych i ich zastosowanie w pracy dietetyka, Food Forum, Poznań
 • Konferencja warsztatowa – Sprawdzone schematy żywieniowe w cukrzycy ciążowej, Food Forum, Poznań
 • Konferencja naukowa – Narodowy Kongres Naturoterapii – Budowanie odporności i walka z chorobami cywilizacyjnymi, Food Forum, Warszawa
 • Konferencja Fitness – Passion Education Inspiration – Żywienie, suplementacja, trening, motywacja, doping, FIWE, Warszawa
 • Certyfikat – Szkolenie Mobility: Korekta i poprawa wzorców ruchowych, FIWE, Warszawa
 • Konferencja naukowa – Programowanie Zdrowia, Barbell Kitchen, Gdynia
 • Certyfikat – Diagnostyka laboratoryjna i dietoterapia chorób o podłożu autoimmunizacyjnym, Kcalmar, Online
 • Konferencja naukowa – Alergie i nietolerancje pokarmowe – diagnostyka, leczenie, perspektywy, VitaImmun, Poznań
 • Udział w ogólnopolskim programie doskonalenia praktycznych umiejętności treningowych i dietetyki sportowej 2017/2018, Body Challenge