Profile Leczenia

Dom Zdrowia Lila jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej prowadzącym działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną obejmującą:

 • choroby metaboliczne z nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą typu II, z zaburzeniami cholesterolu, wątroby i przewodu pokarmowego,
 • medycynę przeciwstarzeniową
 • choroby narządu ruchu – ortopedia regeneracyjna
 • choroby neurologiczne – neurologia regeneracyjna
 • depresje, nerwice, zespół wypalania zawodowego, uzależnienia
 • kobiety po mastektomii
 • choroby reumatologiczne np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, GPP i inne
 • choroby układu krążenia np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa serca, choroby układu żylnego i inne
 • choroby dróg oddechowych np. stany po zapaleniu płuc i oskrzeli, nieżyty dróg oddechowych

Nasi Lekarze

 • lek. med. Ireneusz Lelwic – Naczelny lekarz NZOZ Dom Zdrowia Lila specjalista chorób wewnętrznych oraz balneologii i medycyny fizykalnej.
  • Choroby metaboliczne to grupa chorób spowodowanych wadliwym przebiegiem reakcji metabolicznych w organizmie. Mogą mieć różną etiologię – od mutacji w materiale genetycznym po złą dietę. Choroby metaboliczne dotykają wielu układów w naszym organizmie, część z nich powoduje jedynie żywieniowe ograniczenia, inne znacznie ograniczają naszą sprawność psychofizyczną.
  • Medycyna przeciwstarzeniowa to medycyna prewencyjna zapobiegająca procesowi starzenia się, pomaga zachować dobry, zdrowy wygląd, żywotność, pamięć i dobrą jakość życia mimo upływu lat.
 • lek. med. Waldemar Sójka – lekarz uzdrowiskowy specjalista balneoklimatologii I medycyny fizykalnej oraz chirurgii ogólnej.
 • lek. med. Zbigniew Leżuch, specjalista ortopedii i traumatologii
  • Ortopedia regeneracyjna to leczenie zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowo-zniekształcających układ mięśniowo-szkieletowy osoczem bogatopłytkowym PRP.
  • Obecnie najczęściej stosowaną metodą w ortopedii regeneracyjnej są zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego. Metoda ta wykorzystuje najbogatsze naturalne źródło czynników wzrostu – płytki krwi.
 • dr nauk med. Jan Wilk – specjalista psychiatra.
  • Terapia depresji i nerwic oraz zespołu wypalania zawodowego oraz uzależnień.
  • Zaburzenia w zdrowiu psychicznym jako pochodna kosztów naszego funkcjonowania społecznego wymagają często nie tylko farmakoterapii ale też psychoterapii w wyspecjalizowanym ośrodku.
TURNUS REHABILITACYJNY – 7 lub 14 dniowy
PROMOCYJNY TURNUS REHABILITACYJNY
TURNUS ODCHUDZAJĄCY 8 lub 15 DNIOWY
Z DOFINANSOWANIEM PFRON
TURNUS ORTOPEDYCZNY
TURNUS METABOLICZNY